Ridkonsthörnan   

Till den slutna Facebookgruppen Ridkonsthörnan inbjudes alla elever i Anns Ridkonst.

Syftet med gruppen är att samlas kring ridkonstämnet och på ett förtroendefullt sätt kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra. Ridkonsthörnan möjliggör också att man lätt kan nå varandra och planera för gemensamma aktiviteter såsom t.ex. utflykter och teoriträffar.

ADRESS
Anns Ridkonst
Ann Nihlgård
Rosendalsvägen 144
253 55  MÖRARP

TELEFON
070 - 245 29 10

E-POST
mail@annsridkonst.se

SWISH NR
123 579 00 68

KONTO NR
8214-9, 934 520 430-0

ORGANISATIONS NR
681117-4009

MOMSREG NR
SE681117400901

Innehar F-skattesedel