• Akademisk Ridkonst

Ridkonsten - En lära på hästens villkor  

Den akademiska ridkonsten (AR) är en lära på hästens villkor. Det innebär att dressyren är till för hästen, inte hästen för dressyren. Utbildningen utgår från varje ekipages individuella förutsättningar och som ryttare utvecklas man tillsammans med sin häst för att uppnå balans och harmoni.
 

Stort arbete läggs på grundutbildningen. Framför allt är markarbetet inom den akademiska ridkonsten unikt och ger en välgymnastiserad och lyhörd häst. Genom att följa en genomtänkt utbildningsstege tränas hästen i att lyfta sin rygg, att bära sin ryttare mer med bakbenen och att skolas till samling utan spänningar. Samtidigt utvecklas relationen, ledarskapet och samspelet mellan häst och ryttare genom fördjupad kommunikation och förfinade hjälper.

 

Begreppet akademisk ridkonst är myntat av den danska historikern och ryttaren Bent Branderup. Det har starkt ursprung i stridskonsten och barockens ridakademier men anknyter också till nutida studier av hästens beteende och biomekanik. Filosofiskt kan akademisk ridkonst beskrivas som ett hantverk vilket kan övergå till konst. I konsten når dressyren en högre dimension då två själar vill vad två kroppar kan.

Guérinière - Den klassiska ridkonstens fader

"The Academic Art of Riding is based on the knowledge of great riding masters such as Xenophon, Guérinière, Pluvinel and Steinbrecht and aims to bring the Historical Art of Riding from the past back to life again."

- Bent Branderup

ADRESS
Anns Ridkonst
Ann Nihlgård
Rosendalsvägen 144
253 55  MÖRARP

TELEFON
070 - 245 29 10

E-POST
mail@annsridkonst.se

SWISH NR
123 579 00 68

KONTO NR
8214-9, 934 520 430-0

ORGANISATIONS NR
681117-4009

MOMSREG NR
SE681117400901

Innehar F-skattesedel